Å fortelle virksomhetens historie
Har bedriften holdt på en stund? Nærmer organisasjonen seg en milepæl? Har dere en flott historie å fortelle?

Fortell historien i en flott designet bok: Få profesjonell hjelp til å fortelle virksomhetens historie på en levende og engasjerende måte. Fortell om bedriftens liv med store og små hendelser, samtidig som miljø og mennesker portretteres med tekst og bilder.

Bok eller web? En fortelling om bedriften kan lages i mange formater. Den kan ha mye tekst og gå i dybden på utvalgte områder eller ha kortere tekst der de viktigste begivenheter og egenskaper nevnes. Enten det er mye eller lite bilder tilgjengelig, om det ønskes stående eller liggende format eller det er andre ønsker, er det svært mange valgmuligheter som sikrer bedriften en fortelling i et flott og egnet bokdesign.

Motivasjon: Å lage en historie om bedriften eller organisasjonen har mange positive sider. Den vil fortelle hva dere har opplevd på veien og peke frem mot hvem dere er idag. En slik fortelling kan gi en bedre forståelse av hvordan de ulike fagområdene og tjenestene i virksomheten har utviklet seg, samt styrke fellesskapsfølelsen og de ansattes identitet og tilknytning. En felles historie er enda viktigere for ansatte i en globalisert verden. Et slikt prosjekt kan også oppleves som positivt av de som har jobbet hos dere tidligere, for eksempel pensjonister. Også familie til ansatte kan sette pris på å få større innblikk i hvordan livet har vært på jobb for ektefelle, far eller mor. En slik bok er en flott gave til medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder. Utad mot samfunnet kan en slik historie vise at virksomheten er åpen, selvreflekterende og endringsvillig.

Viktig for samfunnet: For samfunnet er det også viktig at historiene fortelles. Livet på arbeidsplassen er for de fleste den viktigste livsarenaen i tillegg til hjemmet. Her formes og utvikles ikke bare enkeltmennesket, men i samspillet mellom kollegaer og andre bedrifter, skapes også nye tanker, metoder og teknologier som har innvirkning på resten av samfunnet og den store verden der ute. Man får også fortalt historien om hvordan arbeidsplasser skapes og endres.

Metode: Typiske arbeidsprosesser er kartlegging og gjennomgang av skriftlige kilder, intervjuer, bildeinnsamling, supplerende fotografering, bilderedigering, tekstproduksjon og design av boksider og omslag. Arbeidet utføres på fargekalibrert skjerm i siste utgave av Adobes industriledende programvare for design, bildebehandling og grafikk. Nye foto tas med fullformatkamera. Det samarbeides gjerne også med andre ressurspersoner, både hos kunde og eksternt, for eksempel fotograf og designbyrå. Arbeidsrytme tilpasses virksomhetens planer og ønsker. Tekst og bilder designes på boksidene fortløpende og er kontinuerlig tilgjengelig for innsyn og påvirkning fra kunde. Høykvalitets trykketjenester formidles til internasjonalt, konkurransedyktige priser formidles.

Ambisjonsnivå: Det settes høye krav til kvalitet på tekst og bilder og det jobbes grundig med forholdet mellom hovedtekst, bilder og bildetekst. Teksten skal være nyansert med godt presisjonsnivå og samtidig lesverdig med språklig rytme og musikalitet. Bilder og bildetekster vil i de fleste tilfeller komplettere hovedteksten, men kan også utgjøre mindre fortellinger. Det legges stor vekt på å finne den rette fortellerstemmen, perspektivvalg og balanse mellom den faktuelle fremstilling og de observerende og betraktende blikkene på mindre og større hendelser, samt opplevelser av det som har skjedd. Boken skal være både god å lese og god å bla i. Designet av boksidene skal være ryddig, åpent og oversiktlig og følge en på forhånd utviklet mal. I hele prosessen har kunden svært stor påvirkningsmulighet.

Erfaring og kostnadseffektivitet: Journalisterfaring fra flere media og beherskelse av flere fagområder, gir høy arbeidsprogresjon og kostnadseffektivitet. Mastergrad i samfunnsøkonomi (cand oecon) med laud og ti års erfaring med utredning og analyse fra departementer og direktorat, sikrer god forståelse for samfunnets oppbygging og økonomi, som virksomheten er en del av.

Bokprosjekter:

2011: Fra skip til offshore - Historien om Aker Solutions i Bergen
2013: CAN 20 år - Nordsjøens klatreelite
2014: Backer 80 år - Fra bygg og anlegg til bolig- og eiendomsutvikling
2015-2017: Haraldsplass Diakonale Stiftelse 100 år. Les litt om arbeidet og historien HER.

Epost: arild.gilja@agskrift.no. Mobil: 45874235