Skriveprøver journalist
Arild Gilja. Telefon: 45874235. E-post: arild.gilja@agskrift.no
Design og foto: agSkrift&bilde