Skrift&bilde as

Å fortelle virksomhetens historie
En biografi om bedriften eller virksomheten forteller kortere eller lengre deler av livshistorien, samtidig som mennesker og miljø beskrives. Hvilke milepeler er nådd på veien? Hvordan har opp- og nedturer påvirket dere? Hvordan var det å jobbe på avdelingen den gang eller ute hos kundene?

Gode historier griper oss og løfter oss ut av hverdagsøyeblikket. En levende og engasjerende fortelling om virksomheten er en flott måte å vise hvem dere er og hvilke verdier dere står for. Kanskje det er i utfordrende tider de gode fortellingene om bedriften skal hentes frem?

Det er mange spennende måter å fortelle en historie på. Mengde og bruk av tekst og bilder tilpasses kundens behov. Om fortellingen skal legges til web eller print, er førende for hvordan det beste designet og uttrykket kan skapes. I arbeidet benyttes høykvalitets programvare som Indesign, Lightroom, Photoshop, Adobe Spark, fullformat kamera og skannermetode, samt fargekalibrerte skjermer. Arbeidsprosessen følger en gjennomarbeidet, fleksibel og åpen metodikk som tilpasses kundens behov og rytme. For tiden lages fjerde bedriftsbiografi i bokform.

Levende fortellinger på web
Har dere bilder eller video fra jobbhverdager, spesielle prosjekter eller begivenheter? Da er veien kort til å få laget en digitalisert fortelling for web eller video. Har dere få bilder, kan det taes nye eller benyttes illustrerende bilder. Se DENNE visuelt effektive og enkle fortelleringen i Adobe Spark!

Tilbyr også profesjonell restaurering og forbedring av bilde- og videomateriale slik at disse fremstår visuelt optimalt for ønsket bruk.

Få hjelp med teksten
Behov for hjelp til å forbedre språk og struktur i kortere eller lengre tekster? Eventuelt å forfatte ny tekst basert på input fra dere? Utfører også oversettelsesarbeid med språkforbedring fra engelsk til norsk.

Kontakt Arild Gilja, telefon: 45874235, epost: arild.gilja@agskrift.no

Design og foto: Skrift&bilde AS